Legislația ce reglementează activitatea serviciului de Medicina Muncii

Oferim servicii complete în conformitate cu legislația în vigoare.

 • HG 1169/2011 – Modificare la HG 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor

Hotărârea își propune să stabilească gama de criterii fixe în baza cărorra se realizează examinarea medicală la angajare, examinarea medicală periodică

 • HG 355/2007 – Privind activitatea de supraveghere a sănătății lucrătorilor

Prezenta hotărâre stabilește cerințele minime pentru supravegherea sănătății lucrătorilor față de riscurile pentru securitate și sănătate, pentru prevenirea îmbolnăvirii lucrătorilor cu boli profesionale cauzate de agenți nocivi chimici, fizici, fizico-chimici sau biologici, caracteristici locului de muncă, precum și a suprasolicitării diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de muncă.

 • Legea 40/2011 – Noul Cod al Muncii
 • HG 955/2010 – Privind modificarea și completarea Legii 319/2006 și HG 1425/2006
 • HG 1425/2006 – Privind normele metodologice de aplicare a legii 319/2006
 • Legea 319/2006 – Privind securitatea și sănătatea în muncă
 • HG 601/2007 – Privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul securității și sănătății în muncă
 • HG 557/2007 – Privind completarea măsurilor destinate să promoveze îmbunătățirea securității și sănătății la locul de muncă pentru salariații încadrați în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată și pentru salariații temporari încadrați la agenți de muncă temporară
 • Legea 418/2004 – Privind statutul profesional specific medicului de medicina muncii

Prezenta lege are ca preocupare definirea statutului de medic de medicina muncii și medic specialist de medicina muncii precum și stabilirea atribuțiilor și drepturilor acestora.

Prin prezenta lege se actualizează noțiunea sfera de cuprindere a termenului de ‘pacient’ și se informează cu privire la drepturile de care pacienții dispun, cu precădere asupra îngrijirilor medicale.

 • OUG 96/2003 – Privind protectia maternității la locurile de muncă

Prezenta ordonanță de urgență reglementează măsuri de protecție socială pentru salariate gravide și mame, lăuze sau care alăptează prin explicitarea, pentru fiecare categorie în parte, a factorilor de orice natura care pot influența și afecta sănătatea și siguranța acestora.

HG 537/2004 – Privind normele metodologice de aplicare a OUG 96/2003

HG 600/2007 – Privind protecția tinerilor la locul de muncă

Prevederile prezentei hotărâri au drept scop asigurarea protecţiei tinerilor împotriva exploatării economice, oricărei munci susceptibile să dăuneze securităţii, sănătăţii sau dezvoltării lor fizice, psihologice, morale ori sociale sau să pericliteze educaţia acestora, dat fiind faptul că tinerii până în vârsta de 18 ani sunt o categorie sensibilă de potențiali salariați.

 • HG 867/2009 – Privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii

Prezenta hotărâre cuprinde explicațiile criteriilor ce definesc muncile periculoase pentru copii precum și sancțiunile care se aplică angajatorilor care suspun această categorie la astfel de munci.

Legea 346/2002 – Privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale

Asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale garantează un ansamblu de servicii şi prestaţii în beneficiul persoanelor asigurate, în vederea promovării sănătăţii şi a securităţii în muncă şi prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale precum și component de diminuare şi compensare a consecinţelor accidentelor de muncă şi ale bolilor profesionale.

 • Ordin 450/2006 – Privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 346/2002
 • Ordin 825/2006 – Privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 346/2002
 • Ordin 213/363/2006 –  Privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 346/2002 și Ordinului 450/825/2006
 • OUG 91/2007 – Privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției sociale
 • Legea 258/2008 – Privind modificarea și completarea Legii nr. 346/2002
 • Legea 200/2008 – Privind aprobarea OUG 91/2007
 • HG 1091/2006 – Privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă
 • HG 1146/2006 – Privind privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă
 • HG 1218/2006 – Privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici

Prezenta hotărâre, aplicabilă și în domeniul SSM, stabileşte cerințele minime pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lor, care provin sau pot proveni din efectele agenților chimici prezenți la locul de muncă ori ca rezultat al oricărei activități profesionale care implică agenți chimici.

 • HG 1136/2006 – Privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice

Ca și sferă de aplicare, prezenta hotărâre stabilește cerințele minime pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor, generate sau care pot fi generate de expunerea la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz, în timpul serviciului, precum și sancțiunile ce pot fi aplicate în cazurile în care sunt depășite aceste limite.

 • HG 1093/2006 – Privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

Hotărârea prezintă cerințele minimale în vederea protecției salariaților împotriva expunerii la factori cancerigeni sau mutageni și sancțiunile aplicabile angajatorilor care nu se încadrează în prevederile legale.

 • HG 1092/2006 – Privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în muncă
 • HG 1058/2006 – Privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive
 • HG 1051/2006 – Privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecțiuni dorsolombare
 • HG 1048/2006 – Privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă
 • HG 1028/2006 – Privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
 • HG 493/2006 – Privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot

Hotătârea își propune să stabilească, în concret, ce înseamnă expunerea salariatului la zgomote puternice sau mai reduse dar pe p durată lungă de timp, valorile limită de expunere și obligațiile angajatorilor de a asigura protecția angajaților prin stabilirea diverselor măsuri pe care aceștia le pot lua.

 • HG 300/2006 – Privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile
 • HG 1876/2005 – Privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibrații mecanice
 • Ordin 706/2006 – Privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de radiațiile optice artificiale

Acest ordin vine în ajutorul angajaților dar și al angajatorilor deoarece explică ce sunt, în concret, radiațiile optice, radiații ultraviolet, radiații din spectrul vizibil şi infrarosu și radiațiile laser.

 • HG 510/2010 – Privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de radiațiile optice artificiale
 • OUG 99/2000 – Privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă

Ordonanța își propune stabilirea măsurilor minimale de protective a salariaților de riscurile temperaturilor extreme

 • HG 580/2000privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 99/2000

Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2000, se aplica pentru protecția persoanelor încadrate, cu contract individual de muncă sau în alte conditii prevazute de lege la angajatori persoane juridice sau fizice, și explică ce înseamnă temperaturile extreme, care sunt mijloacele de protecție și alte facilități de care pot beneficia acești salariați.